Geschäftsreglement Stadtparlament Revision 2013

Nummer
01.343
Geschäftsart
Bericht und Antrag
Datum
23. April 2013
Beschreibung
Beschluss-Protokoll Stadtparlament vom 7. Mai 2013

Das Geschäftsreglement wird einstimmig beschlossen.

Zugehörige Objekte

Datum Sitzung
Name
130423_ba_Geschaftsreglement_Stadtparlament_Revision_2013.pdf Download 0 130423_ba_Geschaftsreglement_Stadtparlament_Revision_2013.pdf